Made of

Ilman työntekijöitämme toimintamme ei olisi mahdollista. Svedbergs harjoittaa vastuullista liiketoimintaa, jossa keskiössä ovat työntekijöiden terveys ja hyvinvointi sekä tasa-arvo ja työolosuhteet.

Monimuotoisuus ja tasa-arvo

Monimuotoisuus ja tasa-arvo

Olemme tasa-arvon puolestapuhuja. Svedbergsillä kaikki ovat samanarvoisia sukupuoleen, ikään, kansallisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Monimuotoisuutta ja tasa-arvoa edistämällä pyrimme vahvistamaan yrityskulttuuriamme ja luomaan perustan päivittäiselle toiminnallemme. 

Oman osaamisen kehittäminen

Oman osaamisen kehittäminen

Työntekijämme pyrkivät kehittymään jatkuvasti, ja Svedbergs haluaa olla kehityksen tukena. Siksi perustimme Svedbergs Academyn tiedon ja kokemusten jakamiseen toisillemme. Yksi kestävän kehityksen tavoitteistamme on, että kaikki uudet työntekijämme osallistuvat koulutukseen, jossa kerromme heille tärkeimmistä kestävää kehitystä koskevista tavoitteista ja prosesseista.

Terveys ja turvallisuus

Terveys ja turvallisuus

Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus on meille äärimmäisen tärkeää. Siksi kaikki osastomme pyrkivät parantamaan työympäristöä systemaattisesti. Työtapaturmat ja vaaratilanteet raportoidaan ja analysoidaan, jotta niiltä voidaan välttyä jatkossa. Henkilökuntamme on saanut ympäristöasioihin liittyvää koulutusta, ja jokaisella tuotanto-osastolla on oma ympäristövastaavansa.

Paikallinen sitoutuminen

Paikallinen sitoutuminen

Svedbergs on pieneltä paikkakunnalta ponnistava, perinteikäs yritys, jolle paikallinen läsnäolo ja sitoutuminen on erittäin tärkeää. Kun olemme näkyvillä kouluissa, yrityksissä ja erinäisissä tapahtumissa, voimme esitellä tavaramerkkiämme ja kertoa yrityksestä mahdollisille tuleville työntekijöille.

"Ympäristöasiat ovat itsestäänselvä osa Svedbergsin laatuajattelua. Tehokas ja nykyaikainen tuotanto on ympäristölle hyväksi kuten myös tarkkaan suunniteltu logistiikka ja jakelu, jotka osaltaan säästävät luonnonvaroja."

Made in

Tuotteemme valmistetaan yli 75-prosenttisesti Dalstorpin tehtaallamme Ruotsissa, raakamateriaalista valmiiksi tuotteiksi asti. Tämä on varsin hyödyllinen tapa toimia: kun valmistamme tuotteet itse talon sisällä, pysymme lähellä asiakkaitamme, hallinnoimme arvoketjua ja varmistamme tuotteiden korkean laadun. Lisäksi pystymme pitämään läpimenoajat lyhyinä ja toimittamaan kylpyhuoneisiin kokonaisvaltaisia, testattuja ja asennusvalmiita ratkaisuja.

Meille on tärkeää olla varmoja myös tavarantoimittajiltamme tilaamiemme tuotteiden laadusta. Svedbergsillä on siksi kumppaniyrityksilleen toimintaohjeet, joissa eritellään, miten muun muassa ihmisoikeuksien toteutuminen, työvoima ja työympäristö voivat vaikuttaa yhteistyön aloittamiseen ja jatkamiseen. Ulkoinen toimija nimeltä Intertek arvioi potentiaalisia ja nykyisiä toimittajia puolestamme ja laatii niiden työolosuhteita käsittelevän arvioinnin. Lisäksi Intertek tekee pistokäyntejä tavarantoimittajayrityksiin varmistaakseen, että vaatimuksia noudatetaan.

Made in Dalstorp

Töihin Svedbergsille

Haemme jatkuvasti päteviä henkilöitä eri osastoillemme valmistus-, myynti- ja varastotehtäviin. Kaikkia työntekijöitämme yhdistää halu kehittyä yrityksen rinnalla.

Svedbergs -kylpyhuone

Valitettavasti Internet Explorer ei ole tuettu verkkoselain. Kokeilethan sivustoamme uudemman kerran jonkin toisen internetselaimen kautta.