Svedbergsin tietosuojakäytäntö

Svedbergs i Dalstorp AB (”Svedbergs”/”me”) kunnioittaa yksityisyyttäsi ja oikeuttasi hallita henkilötietojasi. Svedbergs i Dalstorp AB yhdessä omistamiensa tytäryhtiöiden kanssa (Svedbergs-konserni) on rekisterinpitäjä henkilötietojen käsittelylle ja vastaa siitä, että käsittely tapahtuu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

Alta löydät tietoa siitä, mitä tietoja sinusta käsitellään, mihin tarkoituksiin, käsittelyn oikeusperusta, kuinka kauan tietojasi säilytetään, omat oikeutesi jne.

Millaisia tietoja käsittelemme ja miten keräämme ne

Svedbergs toimii avoimesti ja läpinäkyvästi koskien sitä, miten ja miksi tietoja kerätään ja käsitellään. Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkea henkilötietoihin liittyvää, keräämistä, tallentamista ja käyttöä.

Svedbergs käsittelee pääasiassa seuraavia henkilötietoja:

  • Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, osoite, maksutiedot ja asiakashistoria,
  • Nykyisten liikekumppaneiden nimet ja yhteystiedot 
  • Aikaisempien liikekumppaneiden nimet ja yhteystiedot,
  • Työnhakijoiden nimet, henkilötunnukset, hakuasiakirjat ja yhteystiedot.

 
Svedbergs ei käsittele arkaluonteisia henkilötietoja.

 

Keräämme tietoja eri tavoin:

Svedbergs kerää henkilötietoja pääasiassa suoraan rekisteröidyiltä tilausten, puhelinkontaktien, sähköpostien, henkilökohtaisten tapaamisten tai verkkosivuston ja sosiaalisen median kautta. Joissakin tapauksissa Svedbergs kerää tietoja muualtakin kuin rekisteröidyltä, esimerkiksi julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja kolmansilta osapuolilta yhteystietoluetteloina tai luottotietoyritysten tietoina. 

Jos Svedbergs kerää tietoja muilta kuin rekisteröidyltä, hänelle ilmoitetaan käsittelystä mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun tiedot on kerätty.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sopimussuhteiden luominen ja ylläpitäminen

Svedbergs käsittelee henkilötietoja sopimusten valmistelussa (potentiaaliset asiakkaat, toimittajat ja yhteistyökumppanit) sekä tehtyjen sopimusten hallinnoimiseksi ja niiden ehtojen täyttämiseksi (nykyiset ja entiset asiakkaat, toimittajat ja yhteistyökumppanit) 

Yksityishenkilöiden henkilötietoja käsitellään Svedbergsin velvoitteiden täyttämiseksi rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti, kuten maksujen käsittely, toimitukset sekä reklamaatio- ja takuuasioiden käsittely.

Liikekumppaneiden henkilötiedot rekisteröidään yhteyden ylläpitämiseksi. Käsittely perustuu Svedbergsin oikeutettuun intressiin asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja viestintään rekisteröityjen kanssa. Svedbergsin mielestä tämä intressi ylittää rekisteröityjen intressin heidän henkilökohtaisen koskemattomuuden turvaamiseksi. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan aiottuun tarkoitukseen ja vain niin kauan kun rekisteröity on Svedbergsin kanssa liiketoimintayhteydessä.

Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, jotta Svedbergs pystyy tekemään tarjouksia ja täyttämään sopimuksen mukaiset velvoitteet.

 

Rekrytointi

Svedbergs käsittelee rekrytointimenettelyjen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja.

Henkilötietoja voidaan käsitellä Svedbergsiä lähellä olevan yrityksen tai sellaisen organisaation tietokonejärjestelmissä, joiden kanssa Svedbergs tekee yhteistyötä rekrytointiprosessin aikana. Svedbergs ja sen yhteistyökumppanit säilyttävät henkilötiedot rekrytointiprosessin suorittamiseen tarvittavan ajan.

Rekrytointimenettelyn aikana hakijalle annetaan mahdollisuus suostua siihen, että Svedbergs säilyttää henkilötietoja tuleviin rekrytointitarpeisiin. Hakija voi peruuttaa tällaisen suostumuksen milloin tahansa. Jos rekisteröity ei enää suostu siihen, että Svedbergs käsittelee henkilötietoja tulevia rekrytointimenettelyä varten, tiedot poistetaan.

 

Markkinointi

Svedbergs käsittelee sähköpostiosoitteita yrityksen tuotteiden suoramarkkinointiin. Tietoja käsitellään Svedbergsin oikeutetun intressin mukaisesti liikesuhteiden ylläpitämiseen ja rekisteröidyn kanssa kommunikointiin liiketoimintayhteytenä. Svedbergs pitää lähtökohtana, että nämä oikeutetut intressit ylittävät rekisteröidyn intressin, että tietoja ei käsitellä.  

 

Svedbergsin tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja parantaminen

Svedbergs käsittelee kirjeenvaihtoa ja palautetta yrityksen tuotteista ja palveluista. Tietoja käsitellään Svedbergsin perustellun intressin mukaisesti yrityksen tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin ja laatu- ja ympäristötyöhön.

Svedbergs pitää lähtökohtana, että tämä intressi ylittää rekisteröidyn intressin, että tietoja ei käsitellä. 

 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

Käsittely tapahtuu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja tarkoittaa, ettei henkilötietoja säilytetä pidempään kuin käsittelyn tarkoituksia varten on tarpeellista. Svedbergs poistaa henkilötietoja sitä mukaa, kun ne eivät enää ole merkityksellisiä niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty. 

Joitakin tietoja voidaan säilyttää pidempään, jos muut lakisääteiset vaatimukset niin vaativat, esimerkiksi kirjanpitolaki.

Samat henkilötiedot voidaan tallentaa useisiin eri paikkoihin ja eri tarkoituksiin. Tämä tarkoittaa, että tieto, joka on poistettu järjestelmästä, koska se ei ole enää tarpeellinen, voi jäädä toiseen järjestelmään, jonne se tallennetaan toisen oikeudellisen perusteen vuoksi tai jotakin muuta tarkoitusta varten, jossa tarvitaan henkilötietoja.

Kaikesta huolimatta tietojasi ei koskaan tallenneta pidempään kuin mitä sovellettava henkilötietolaki sallii. 

 

Kenelle luovutamme tietojasi

Svedbergs saattaa jakaa henkilötietoja Svedbergsin henkilötietoavustajien kanssa. Svedbergsin henkilötietoavustajat käsittelevät henkilötietoja Svedbergsin puolesta Svedbergsin ohjeiden mukaisesti. Svedbergsillä on henkilötietoavustajia, jotka hoitavat kuljetus-, toimitus-, markkinointi- ja IT-palveluja.

Svedbergsillä on kirjalliset sopimukset yhtiön henkilötietoavustajien kanssa. Nämä sopimukset takaavat käsiteltävien henkilötietojen suojan ja henkilötietoavustajat sitoutuvat noudattamaan Svedbergsin turvallisuusvaatimuksia ja henkilötietojen kansainvälistä siirtoa koskevia vaatimuksia.

Svedbergs saattaa jakaa henkilötietoja omaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa palvelujemme ja tuotteidemme toimittamiseksi. Tämä tarkoittaa, että he tarvitsevat myös joitakin tietoja sinusta asiakkaana.

Svedbergs saattaa jakaa henkilötietoja urakoitsijoiden, alihankkijoiden ja jälleenmyyjien kanssa asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden hallinnollisiin tarkoituksiin sekä Svedbergsin tuotteiden suoramarkkinointiin. Jos tällaista jakamista tapahtuu, tietoja vastaanottavat yritykset ovat rekisterinpitäjiä.

Nämä osapuolet eivät kuitenkaan saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin palvelun tai tuotteen tarjoamiseen tai ilmoittamiemme ehtojen mukaisesti.

Svedbergs ei koskaan myy henkilötietoja kenellekään suoramarkkinointitarkoituksiin tai vastaaviin. Muissa tapauksissa Svedbergs luovuttaa tietoja vain, jos pakottava laki niin vaatii tai jos rekisteröitävä on siihen suostunut.

 

Sinun oikeutesi

Rekisteröidyllä on sovellettavan tietosuojalain mukaan oikeus vaatia nk. rekisteriote ja tiedot siitä, mitä henkilötietoja Svedbergs käsittelee yksilöstä. Tämän kohdan mukainen pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava henkilökohtaisesti luvattoman pääsyn estämiseksi henkilötietoihin.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää milloin tahansa Svedbergsiä oikaisemaan, estämään tai poistamaan yksilön henkilötiedot. 

Jos Svedbergs on lain mukaan velvollinen jatkamaan henkilötietojen tallentamista, tiedot voidaan vain estää.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltäytyä uutiskirjeistä tai suoramarkkinoinnista. Tämä voidaan tehdä lähetetyssä sähköpostissa olevan linkin kautta tai ottamalla yhteys Svedbergsiin. Tällaisissa tapauksissa Svedbergs lopettaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn tähän tarkoitukseen. 

Asiakirjan lopussa on ilmoitettu Svedbergsin yhteystiedot, joita voit käyttää halutessasi käyttää oikeuksiasi.

Sinulla on yleensä oikeus käyttää oikeuksiasi ilmaiseksi. Jos pyyntö on kuitenkin ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, voimme joko veloittaa kohtuullisen hinnan tai olla täyttämättä pyyntöä.

Svedbergs vastaa tekemääsi pyyntöön ilman tarpeetonta viivästystä ja tavallisesti kuukauden kuluessa. Jos tarvitaan lisäaikaa tai emme jostain syystä voi vastata pyyntöösi, ilmoitamme siitä. Voimme myös pyytää sinulta lisätietoja, jos meidän on vahvistettava henkilöllisyytesi ja varmistettava, että olet se henkilö, joka yrittää käyttää tai hallita henkilötietojasi. 

 

Valitukset

Jos henkilötietojasi käsitellään mielestäsi voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti tai emme kunnioita oikeuksiasi, ota yhteyttä meihin. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Tietosuojaviranomaisen kotisivuilla on lisätietoja siitä, miten toimia.

 

Evästeet

Svedbergsin verkkosivustolla käytetään evästeitä, jotka ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi. Emme näe henkilötietoja sinusta keräämiemme evästeiden kautta. Käytämme evästeitä, jotta sivuston käyttö on turvallista ja jotta voimme parantaa käyttökokemustasi.

Käytämme erilaisia evästeitä:

  • - Istuntoeväste tallennetaan väliaikaisesti tietokoneellesi, kun käyt Svedbergsin verkkosivulla, jotta verkkosivusto toimii oikein vierailusi aikana, ja se poistetaan heti, kun suljet selaimesi.
  • - Pysyvät evästeet tallennetaan tietokoneeseesi, ja ne auttavat verkkosivustoamme tunnistamaan IP-osoitteesi seuraavalla käynnillä helpottamaan vierailuasi. Pysyvät evästeet pysyvät koneellasi, kunnes poistat ne.
  • Svedbergs tallentaa tietokoneellesi ensimmäisen osapuolen evästeitä, kun vierailet verkkosivuillamme.

- Kolmannen osapuolen evästeet (markkinoinevästeet) Svedbergs tekee yhteistyötä muiden yritysten kanssa, jotka auttavat meitä markkinoinnissa, esimerkiksi bannerimainonnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä yritykset voivat käyttää pysyviä evästeitä tai istuntoevästeitä, jotta voimme tarjota sinulle merkityksellistä ja henkilökohtaista sisältöä muilla kanavilla sen perusteella, miten käytät sivustoamme. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, hakukoneissa ja mainosverkostoissa.

Alla on kerrottu lisää, miten yritykset toimivat mainonnan kanssa:

  

Adform,https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/ 


Facebook
https://sv-se.facebook.com/about/privacy/

Googlehttps://policies.google.com/technologies/ads?hl=se

Youtubehttps://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

Cookies - Lue lisää

Estä tai poista evästeet

Voit aina muuttaa selaimen tai laitteen asetuksia evästeiden estämiseksi tai poistamiseksi. Verkkosivuston joidenkin osien oikea toiminta on kuitenkin riippuvaista evästeistä ja toiminta saattaa heikentyä, jos selaimesi ei hyväksy evästeitä. 

  

Tietosuojakäytännön muuttaminen

Svedbergs voi muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Ilmoitamme muutoksista verkkosivuillamme www.svedbergs.se

 

Yhtetstiedot

Svedbergs Oy Ab

Klovinpellontie 1-3

02180 Espoo

Puhelin (09) 584 10 500

info@svedbergs.fi

www.svedbergs.fi

 

Svedbergs -kylpyhuone

Valitettavasti Internet Explorer ei ole tuettu verkkoselain. Kokeilethan sivustoamme uudemman kerran jonkin toisen internetselaimen kautta.